Literatura i źródła

 • ŹRÓDŁA
 • LITERATURA
  • jk, Malarstwo Marka Żuławskiego i Haliny Korn, "Kuźnica" 1948 nr 21, s. 10
  • Martyn Goff, Marek Zulawski and Halina Korn, "Studio" 1956 vol. 152, s. 108-111
  • G. S. Whittet, New British artists. Photographs by Crispin Evrich, "Studio" 1960, vol. 160, s. 176-181
  • Stanisław Frenkiel, Wystawa Haliny Korn, "Wiadomości" 1965 nr 25, s. 5
  • Zygmunt Turkiewicz, Wystawy londyńskie, "Kultura" 1966 nr 1–2(219–220), s. 201–202
  • Feliks Topolski, Halinka, "Wiadomości" 1979 nr 3, s. 5
  • Halina Korn, [hasło w:] World Encyclopedia of Naive Art. A Hundred Years of Naive Art, ed. by Oto Bihalij-Merin, Nebojša-Bato Tomašević, London 1984, s. 365
  • Halina Korn-Żuławska, [w:] Aleksander Jackowski, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklopedyczny twórczości w Polsce, Warszawa 1995, s. 86
  • Self-taught and Outsider Art. The Anthony Petullo Collection, Chicago 2001, s. 86–87
  • Philip Vann, Face to Face: British Self-portraits in the Twentieth Century, London 2004, s. 69
  • Marek Żuławski, Studium do autoportretu, Toruń 2009
 • LINKI