SPOTKANIE AUTORSKIE Z SZYMONEM BOJKO I KSIĄŻKĄ
Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980
1 grudnia 2007, Muzeum Uniwersyteckie, Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1

Na wstępie zaprezentowany zostanie film Roberta Manowskiego Voices - Polish Roots mówiący o procesie powstawania publikacji. 91-letni, pełen energii Szymon Bojko będzie opowiadał m.in. o pobycie u Kizette Foxhall - córki Tamary Łempickiej i Janie Dąbrowskim znanym jako John Graham. Obok Szymona Bojko obecny będzie Robert Manowski - autor filmu Voices, Mirosław Kucharski i Mirosław A. Supruniuk - wydawcy oraz Sławomir Majoch - redaktor książki i autor opracowania o Bojce. Spotkanie poprowadzi historyk sztuki i krytyk prof. Jan Wiktor Sienkiewicz (Warszawa). Można będzie zakupić książkę po promocyjnej cenie.

Książka Z POLSKIM RODOWODEM jest podsumowaniem blisko 30 lat badań nad artystami polskimi w USA. Na pewno nie jest to książka typowo akademicka, z wszystkimi jej rygorami merytorycznymi. To raczej szereg opowieści o Polakach i o Amerykanach polskiego pochodzenia, których barwne losy zostały wpisane w mozaikę sztuki Stanów Zjednoczonych XX w. Autor świadom, że nie może zaprezentować wszystkich postaci, miejsc i dzieł wartych utrwalenia, dokonał wyboru i dzieląc wytypowanych przedstawicieli wedle generacji starannie nakreślił tło kulturowe i artystyczne, w którym się kształtowali.
Format 23 x 23 cm, 388 str., ponad 300 ilustracji + płyta DVD
Książka nominowana do nagrody "Najpiękniejsze książki Roku 2006"
Więcej na stronie htpp://cojestgrane.pl/nowe-ksiazki/ksiazka/975/

Szymon Bojko (ur. 1917) - historyk sztuki i krytyk, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1968 r. obronił doktorat o historii polskiego plakatu. Wykładał m.in. w Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Katowicach, Studium Plastycznym Technik Teatralnych-Filmowych w Warszawie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, Uniwersytecie Technologicznym w Witebsku a także na uczelniach w Brazylii, Japonii, Australii i Stanach Zjednoczonych. Najdłużej był związany z Rhode Island School of Design w Providence (1984-2001) prowadząc interdyscyplinarne zajęcia z zakresu historii sztuki i wzornictwa XX wieku oraz inicjując powstanie kabaretu studenckiego. Za zasługi dla tejże uczelni otrzymał w 2002 r. tytuł doktora honoris causa.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach poświęconych przede wszystkim badaniom nad rosyjską awangardą artystyczną m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1972), Aspen Design Conference (USA), Word and Image w Edmonton (Kanada, 1971). W latach 70. przygotowywał na potrzeby UNESCO opracowania na rzecz kultury wizualnej Man and His Environment (Paryż). Współpracował z Galerią Gmurzynska w Kolonii.

Autor książek: Polska sztuka plakatu (Warszawa 1972), New Graphic Design in Revolutionary Russia (London 1972; wyd. niem. 1974) i Plakat polski (Warszawa 1973) oraz artykułów i esejów publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach: "Projekt", "Fotografia", "Ty i Ja", "Kino", "Scena", "Odra", "2+3D", "A4", "Opus International", `Print', "Art and Artists" (Londyn), "Graphis" (Zurich), "Interpressgraphic" (Budapeszt), "Graphic Design" (Tokio), "Crée" (Paryż) i "Dekoratiwnoje Iskusstwo" (Moskwa). Przez szereg lat był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma "Projekt" oraz konsultantem i autorem not w leksykonach: Contemporary Artists, Contemporary Woman Artists oraz Contemporary Designers.

Prof. nadzw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (ur. 1960) - historyk sztuki. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą artystyczną w obrębie polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej, w tym szczególnie kolekcjonerstwem dzieł sztuki, dziejami polskich i obcych galerii sztuki oraz polską sztuką i polskim życiem artystycznym na emigracji po 1939 roku. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Robert Manowski (ur. 1969) - Dyrektor Aktywnego Studium Plastycznego Technik Teatralno-Filmowych w Warszawie. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Studio Miniatur Filmowych i w firmie animacji Hanna Barbera gdzie poznał tajniki animacji klasycznej, które obecnie łączy z animacją komputerową i fotografią poklatkową. Autor wielu telewizyjnych opraw graficznych i identyfikacji wizualnych między innymi dla: Canal+, TVN, TVP, MTV, WIZJA TV itd., powstających w kraju i zagranicą. Twórca animacji dokumentalnej fotografii Wilhelma Brase w wielokrotnie nagrodzonym filmie w Polsce i zagranicą, wyprodukowanym przez Dział dokumentu TVP i studio filmowe ,,Rekontrplan'' pt. ,,Portrecista''. Twórca videografiki do koncertów muzycznych i czołowych przedstawień estradowych, takich jak: Sopot Festiwal, Top Trendy, przedstawienia muzyczne teatru ,,ROMA'' (Pięciu Braci MOE, Opentaniec). Autor animacji i reżyser filmu Voices - Polish Roots.

Mirosław Jacek Kucharski - Dyrektor Oficyny Wydawniczej Kucharski. Współpracował z paryskimi instytucjami polonijnymi, takimi jak: Instytut Biografistyki Polonijnej, prowadzony przez prof. Zbigniewa Judyckiego, m.in. przy opracowaniu Ilustrowanego słownika biograficznego Polonii świata, za co otrzymał Srebrny Dyplom nadany przez PUNO w 1997 r., i przy organizacji sympozjów biografistyki polonijnej w Paryżu, Rzymie i Wiedniu (współpraca od 1992-); APAJTE Polskie Stowarzyszenie Autorów, Tłumaczy i Dziennikarzy w Europie (od 1995-); Polska Misja Katolicka w Paryżu, przy opracowaniu ikonograficznym słownika Polonii Francuskiej Les Polonais en France; redakcji tygodnika Głos Katolicki; czasopisma Nowy Tygodnik; miesięcznika społeczno-kulturalnego Teczka. Przygotowanie do zawodu wydawcy zdobył współpracując z firmą wydawniczo-reklamową "Rafaliga" we Francji.

Sławomir Majoch (ur. 1974) - historyk sztuki i muzalnik. Autor ponad 40 publikacji dotyczących historii sztuki i antropologii kulturowej oraz kurator wystaw m.in. Templariusze. Historia i mit (2004), Srebrna biblioteka i inne cymelia królewieckie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (2005), Godlewska - malarstwo i rzeźba (2006), Marek Żuławski: Misterium passionis et resurrectionis (2007). Współpracował przy wystawach i katalogach m.in. z Muzeami Narodowymi w: Warszawie, Krakowie i Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Obecnie w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu.

Sławomir Majoch

Dokumentacja spotkania