Jak przekazać dar do Muzeum?

Muzeum Uniwersyteckie gromadzi dzieła sztuki polskiej na emigracji oraz przedmioty kultury materialnej i dzieła sztuki światowej, przede wszystkim dzięki darom z całego świata. Muzeum jest upoważnione do przyjmowania zapisów testamentowych oraz darowizn na cele statutowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tj. dla realizacji działań związanych z nauką, edukacją i kulturą. Przedmioty podarowane Muzeum są przechowywane wieczyście, nie mogą być zbywane, sprzedawane ani przekazywane innym instytucjom.

Każdy dar jest potwierdzany i odnotowywany w publikacjach oraz na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej i Muzeum. Większe dary prezentowane są na osobnych wystawach.

Jesteśmy jedyną instytucją muzealną na świecie, która gromadzi dla celów naukowych i ekspozycyjnych dzieła sztuki polskiej tworzone na obczyźnie w XX wieku. Nasza kolekcja liczy prawie 30 tys. obiektów, prawie 500 artystów. Jednakże to tylko niewielki procent tego, co tworzone było poza Polską w ostatnim wieku. Poszukujemy i przyjmiemy z wdzięcznością każdy drobiazg związany z polskim życiem artystycznym na świecie: wszelkie dzieła sztuki, także zniszczone i wymagające konserwacji, archiwa artystów, marszandów, krytyków i historyków sztuki, galerii, sal wystawowych i innych instytucji muzealnych, dokumenty życia artystycznego – plakaty, afisze, druki ulotne, książki, katalogi, zdjęcia, nagrania filmowe, wycinki prasowe itd.

Wszelako, ze względu na charakter Muzeum i jego umocowanie na dużym uniwersytecie polskim i europejskim, zawsze gotowi jesteśmy przyjąć do naszych zbiorów także: dzieła sztuki polskiej i obcej oraz przede wszystkim związane z życiem artystycznym w Wilnie i Toruniu; przedmioty związane z historią Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i UMK – szczególnie stroje, pamiątki po rektorach. profesorach i wybitnych absolwentach, dokumenty studentów, narzędzia naukowe, nagrania filmowe i fotografie; przedmioty kultury materialnej – szczególnie archeologiczne artefakty kultur pozaeuropejskich, dokumenty dotyczące historii nauki światowej, stare fotografie oraz przedmioty powstałe przed rokiem 1945.

Przedmioty, które nie wejdą do zbiorów Muzeum (np. książki) zostaną złożone w Bibliotece Uniwersyteckiej i służyć będą nauce.

Zwracamy się także o wsparcie finansowe Muzeum. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli opłacać transporty dzieł sztuki z całego świata do Torunia, ich konserwację oraz wystawy i publikacje.

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani donacją, prosimy o list: muzeumbu@umk.pl lub mas@umk.pl.


Zbiory Muzeum Uniwersyteckiego składają się przede wszystkim z darów. Bardzo wielu darczyńców, przekazało Uniwersytetowi, Bibliotece Uniwersyteckiej lub Muzeum Uniwersyteckiemu kolekcje dzieł sztuki albo pojedyncze obiekty. Są to:
 • Andrew Bartosz (Australia)
 • Wiesław Litewski (Polska)
 • Stefania Kossowska (W. Brytania)
 • Maryla Żuławska (W. Brytania)
 • Witold Leitgeber (W. Brytania)
 • Halina Oberländer (Polska)
 • Aleksander Werner (W. Brytania)
 • Halima Nałęcz (W. Brytania)
 • Lidia Kruszyńska-Kościałkowska (W. Brytania)
 • Mary Dźwig (W. Brytania)
 • Zbigniew Kratochwil (Polska)
 • Ewa Gubała (Polska)
 • Krystyna Szomańska (W. Brytania)
 • Leon Piesowocki (Francja)
 • Krystyna Eichler (USA)
 • Danuta Szymańska-Jesion (Szwecja)
 • Barbara Baro (Dania)
 • Eugeniusz Kruszewski (Dania)
 • William Markiewicz (Kanada)
 • Janina Baranowska (W. Brytania)
 • Ryszard Demel (Włochy)
 • Wacław Iwaniuk (Kanada)
 • Krystyna Hilary (Polska)
 • Halina Kryska-Karska (W. Brytania)
 • Astrid Maria Balińska-Jundzill (Hiszpania)
 • Izabella Godlewska de Aranda (W. Brytania)
 • Jarosław Koźmiński (W. Brytania)
 • Jan Winczakiewicz (Francja)
 • Giovanna Muszyński (W. Brytania)
 • Dame Cicely Saunders (W. Brytania)
 • Bronka Michałowska (Kanada)
 • Małgorzata Paszko (Francja)
 • Arika Madeyska (Francja)
 • Adam Muszka (Francja)
 • David Aukin (W. Brytania)
 • Sasza i Milij Chwolesowie (Francja)
 • Janina Jasińska-Luterek (Francja)
 • Ewa Błaszak (Włochy)
 • Andrzej Maria Borkowski (W. Brytania)
 • Filip Finger (Szwecja)
 • Hanna i Oleńka Frenkiel (W. Brytania)
 • Janina Granowska-Rennie (W. Brytania)
 • Krystyna Granowska-Strobel (Niemcy)
 • Maja E. Cybulska (W. Brytania)
 • Peter Gyllan (Dania)
 • Alexander Franklin Jagelowitz (Niemcy)
 • Grzegorz Jakubowski-Barthel de Weydenthal (Francja)
 • Tamara Karren (W. Brytania)
 • Bronisław Mazowiecki (Francja)
 • Anna Micińska (Francja)
 • Witold Urbanowicz (Francja)
 • Tadeusz Lewandowski (Francja)
 • Bartek Małysa (USA)
 • Anna Małysa (USA)
 • Tadeusz Mysłowski (USA)
 • Henryk Cioczek (USA)
 • Halina Nekanda-Trepka (W. Brytania)
 • Róża Nowotarska (USA)
 • Michał Paryżski (Szwecja)
 • Barbara Gaździk (W. Brytania)
 • Andrzej Piwarski (Niemcy)
 • Barbara Ur (Niemcy)
 • Zofia i Kazimierz Romanowiczowie (Francja)
 • Pooka Kępińska (W. Brytania)
 • Ludmiła Murawska-Peju (Francja)
 • Lech Rzewuski (Szwecja)
 • Ryszard Sawicki (USA)
 • Jan Tadeusz J. Srzednicki (Australia)
 • Bogumiła Strojna (Francja)
 • Józef Lewandowski (Szwecja)
 • Józef Klimek (Australia)
 • Roman Romanowicz (Polska)
 • Henryk Szydłowski (Australia)
 • Joanna Balladyna Troikowicz (Szwecja)
 • Devi Tuszyński (Francja)
 • Felix Tuszyński (Australia)
 • Leszek Wiśniewski (Szwecja)
 • Grażyna Jancewicz-Kulesza (W. Brytania)
 • Alicja Moskalowa (W. Brytania)
 • Jakub Zim (Izrael)
 • Lucyna Poray-Biernacka (W. Brytania)
 • Szymon Bojko (Polska)
 • Ewa Gargulińska (W. Brytania)
 • Bożena Garstecka (Francja)
 • Maria Hano de Grzymała (Francja)
 • Isabel Lote (Francja)
 • Małgorzata Kłossowska (Polska)
 • Jan Kott (USA)
 • Zygmunt Kowalski (Argentyna)
 • Olga Scherer (Francja)
 • Ruth Buczyńska (Polska)
 • Alicja Werbachowska (Holandia)
 • Irka Ehrman (Izrael)
 • Wojciech Jan Osęki-Nowicki (Gianni Novischi) (Włochy)
 • Rafał Olbiński (USA)
 • Jasia Reichardt (W. Brytania)
 • Natan Gross (Izrael)
 • Elizabeth Wittlin-Lipton (USA)
 • Joanna Brześcińska (Włochy)
 • Alexander Bogen (Izrael)
 • Gerard Blum-Kwiatkowski (Niemcy)
 • Alina Kalczyńska (Włochy)
 • Magda Krance (USA)
 • Barbara Licha (Australia)
 • Zygmunt Wiśniewski (W. Brytania)
 • Charlote Sholod (USA)
 • Witold Kaczanowski (USA)
 • Hilde Arlt-Kowski (Niemcy)
 • Margaret Skowronski (Australia)
 • Joanna Gleich (Austria)
 • Lytfa Kujawski (Francja)
 • Ryszard Mirowski (Polska)
 • Cecylia Szelągowski (Argentyna)
 • Adriana Zapisek (Argentyna)
 • Ewa i Stanisław Rusieccy (W. Brytania)