Literatura i źródła

LITERATURA

 • Ker., Plastycy polscy w Galerii Grabowskiego, „Oblicze Tygodnia” 1959 nr 22(82), s. 6.
 • (mc), Rozmowy plastyków, „Orzeł Biały-Syrena” 1959 nr 17, s. 6.
 • (k.), Nowa wystawa w Galerii Grabowskiego, „Oblicze Tygodnia. Dodatek Ilustrowany”, 1960 nr 78, s. b-c.
 • D. Step, Wyłącznie dramat, „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie – Młoda Sztuka”, 1960 nr 4–5(119–120), s. 15.
 • (z), Z wystawy abstrakcjonistów, „Orzeł Biały” 1960 nr 14.
 • I wystawa malarstwa i grafiki Grupy „Krąg”, Ekspozycja Klub ZPAP, Poznań, Pl. Wolności 4 [folder]. Poznań 1961.
 • M. Bohusz-Szyszko, Doroczna wystawa Zrzeszenia Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii w Galerii Grabowskiego w Londynie (8.XI–31.XII.1961), „Merkuriusz Polski –Życie Akademickie – Młoda Sztuka”, 1961 nr 11–12, s. 10–11.
 • W. M., Wystawa „Kręgu” w Londynie, „Merkuriusz Polski – Życie Akademickie – Młoda Sztuka”, 1963 nr 3–4(153–154), s. 7.
 • IV wystawa malarstwa i grafiki Grupy „Krąg”. Kraków, Pałac Sztuki, sierpień 1963 [katalog], Kraków 1963.
 • J. Z. Kędzierski, „Dwa światy”, „Wiadomości” 1964 nr 12(938), s. 3.
 • T. Karren, „Dwa światy” w Galerii Grabowskiego, „Tydzień Polski” 1964 nr 4, s. 6–7.
 • Wystawa prac artystów polskich z Londynu: Janiny Baranowskiej, Stanisława Frenkla, Marka Łączyńskiego, 1965 [katalog wystawy], Kraków 1965.
 • M. Bohusz-Szyszko, Malarstwo Stanisława Frenkla, „Wiadomości” 1965 nr 37/38 (1015/1016), s. 5.
 • Z. Turkiewicz, Wystawy londyńskie, „Kultura” 1965 nr 4(210), s. 125–133.
 • M. Bohusz-Szyszko, O polskich plastykach — bez taryfy ulgowej, „Tydzień Polski” 1967 nr 10, s. 6–7.
 • M. Bohusz-Szyszko, Malarstwo Stanisława Frenkla, „Wiadomości” 1971 nr 1(1292), s. 3.
 • M. Bohusz-Szyszko, O sztuce Stanisława Frenkla, „Wiadomości” 1974 nr 8(1457), s. 4.
 • M. Bohusz-Szyszko, O sztuce, Londyn 1982.
 • A. Dyson, Stanisław Frenkiel: Beirut Drawings 1944-47 (The Boushra Fakhoury Collection), [b.m.] 1986.
 • A. M. Borkowski, Wystawa „Jesteśmy” w Polskim Instytucie Kultury w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 24.02.1992, s. 6–7.
 • A. M. Borkowski, Erotomachia — Stanisława Frenkla, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 2.12.1992, s. 6.
 • K. Nowosielski, Wymagająca swoboda Stanisława Frenkla, „Topos” 1994 nr 1–2(9–10), s. 29–31.
 • A. M. Borkowski, Czworo poważnych malarzy, „Tydzień Polski” 1996 nr 28, s. 11.
 • J. Koźmiński, Ja się nie bałem, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 1998 z. 1, s. 154–159.
 • A. Dyson, Passion and Paradox: The Art of Stanisław Frenkiel, London 2001.
 • M. A. Supruniuk, J. Krasnodębska, Mała Galeria Sztuki Emigracyjnej ze zbiorów Archiwum Emigracji, Toruń 2002.
 • J. W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin 2003.
 • M. A. Supruniuk, „Trwałość i płynność”. Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku — wstęp do opisu, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2006 z. 1–2(7–8), s. 127–159.
 • Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w latach 1940–2000. Antologia, wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył M. A. Supruniuk, Toruń 2006.
 • J. W. Sienkiewicz, Galeria Sztuki Emigracyjnej w Toruniu jako atrakcja turystyczna regionu, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i kon¬kurencyjności regionu, red. D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysocka, Warszawa 2006, s. 275–283.
 • J. W. Sienkiewicz, „Dwa światy” — jedna sztuka. Pomiędzy PRL-em a niezłomnym Londynem w Galerii Mateusza Grabowskiego (1959–1975), [w:] Bariery kulturowe w turystyce, pod red. Z. Krawczyka, E. Lewandowskiej-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicza, Warszawa 2007, s. 205–215.
 • J. W. Sienkiewicz, Multicultural context of Polish Art Galleries in London in the second half of the 20th Century, [w:] Multiculturalism at the Start of 21st Century: The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice. International Conference, pod red. K. Kujawskiej Courtney i M. A. Łukowskiej, Łódź 2007, s. 347–357.
 • J. W. Sienkiewicz, Polscy artyści na Wyspach Brytyjskich. Polska sztuka religijna po II wojnie światowej. Zarys problematyki, [w:] Gaudium in litteris, pod red. S. Janeczka, W. Bajor, M. Maciołka, Lublin 2009, s. 803–818.
 • J. W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w oczach brytyjskiej i polskiej krytyki artystycznej, [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 13–15 czerwca 2007, pod red. M. Geron, J. Malinowskiego, Warszawa 2009, s. 371–388.
 • J. W. Sienkiewicz, Artyści polscy na obczyźnie. Z badań nad XX-wieczną sztuką polską poza krajem, [w:] Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków 2010, s. 59–74.
 • J. W. Sienkiewicz, Królewski dar dla Muzeum Uniwersyteckiego, Głos Uczelni 2010 nr 11, s. 20–21.
 • J. W. Sienkiewicz, Pół wieku (po)za granicami polskiej kultury i sztuki. Polscy artyści w Wielkiej Brytanii 1939–1989. Stan badań, [w:] Granice w kulturze, pod red. A. Radomskiego, R. Bomby, Lublin 2010, s. 246–257.

 

ŹRÓDŁA