Biogram

HILARY (Hilary Krzysztofiak), malarz, grafik i scenograf teatralny, urodził się w Szopienicach (obecnie dzielnica Katowic) w 1926 roku. Studiował w warszawskiej ASP. Był członkiem awangardowej Grupy St-53, redaktorem graficznym m.in. pism „Po prostu” i „Ruchu Muzycznego”.

Uczestniczył w ważnych wydarzeniach artystycznych, m.in. w legendarnej Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955 roku, I Plenerze w Osiekach, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, wystawach Galerii Krzywego Koła i Salonu Współczesności, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnej sztuki polskiej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Projektował też scenografię do wielu sztuk m.in. Ionesco i Mrożka, z którym się przyjaźnił.
W końcu lat sześćdziesiątych, po jednej ze swoich wystaw zagranicznych, nie wrócił do kraju — zdecydował się na emigrację, nie znajdując dostatecznej przestrzeni wolności dla siebie i swej sztuki. Po jego wyjeździe pracownia artysty w Warszawie została zaplombowana, potem obrazy wyrzucono na śmietnik, a pracami na papierze dekarze palili pod kotłami ze smołą podczas remontu dachu nad kinem „Wisła”.

Aktywne życie i twórczość artystyczną kontynuował Hilary z sukcesami w Niemczech, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Brał udział w wystawach zbiorowych, miał też kilkanaście wystaw indywidualnych. W 1976 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Był osobą znaną w polskich środowiskach emigracyjnych, m.in. w kręgu paryskiej „Kultury”. Pisali o nim m. in. J. Czapski, B. Palester, W. Odojewski i T. Nowakowski. Zmarł nagle na zawał serca w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych, w wieku 52 lat.

W kraju cenzura PRL skazała go na nieistnienie. Chcąc przywrócić jego postać dziejom powojennej polskiej sztuki, Muzeum Narodowe w Warszawie, w marcu 1997 roku prezentowało w Galerii Zachęta wystawę retrospektywną twórczości Hilarego. Retrospektywa ta następnie gościła w Muzeum Śląskim w Katowicach i w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie.

Malarstwo Hilarego było prezentowane na wielu zagranicznych wystawach indywidualnych m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, USA i Szwajcarii.

Prace artysty znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

WYSTAWY

 

 • Indywidualne
 • 1956: Warszawa, Dyskusyjny Salon „Po prostu”
 • 1961: Warszawa, Dyskusyjny Salon „Współczesność”
 • 1963, 1965: Warszawa, Galeria „Krzywe Koło” (Galeria Sztuki Nowoczesnej)
 • 1966: Paryż, Galerie Debrères
 • 1966: Marsylia, Galerie Jouvens
 • 1967: Paryż, Galerie Loliée
 • 1967: Haga, Galerie Nouvelles Images
 • 1967: Amsterdam, Galerie Partout
 • 1968: Schiedam (Holandia), Galerij Simone de Graaf
 • 1969: Düsseldorf, Galerie Hekuba
 • 1970: Haga, Galerie Nouvelles Images
 • 1970: Monachium, Galerie Christoph Dürr w Stuck Villa
 • 1971: Krefeld (Niemcy), Studio Krüll
 • 1971: Lozanna, Galerie Henry Meyer
 • 1971: Frankfurt nad Menem, Galerie Grossbach
 • 1972: South Orange (New Jersey, USA), Seaton Hall University Student Art Gallery
 • 1976: Monachium, Galerie Wolfgang Kieslich
 • 1976: Epse k. Deventer (Holandia), Galerie R. Lenten
 • 1978: Cambridge (USA), BAAK Gallery
 • 1978: Paryż, Galerie X
 • 1979: Waszyngton, Franz Bader Gallery
 • 1982: Paryż, Galerie Lambert
 • 1991: Warszawa, Galeria Kordegarda
 • 1992: Sommerhausen k.Würzburga, Galerie Roter Turm
 • 1992: Lipsk, Instytut Polski
 • 1992: Berlin, Instytut Polski
 • 1994: Neuchâtel (Szwajcaria), Galerie du Pommier
 • 1994: Moskwa, Instytut Polski
 • 1995: Regensburg (Niemcy), Löschenkohl-Palais
 • 1996: Rapperswil (Szwajcaria), Muzeum Polskie
 • 1997: Warszawa, Zachęta (wystawa retrospektywna)
 • 1998: Kraków, Bunkier Sztuki

 

 • Zbiorowe
 • 1954: Katowice (Stalinogród), mieszkanie Marii Obremby – Wystawa Grupy St-53
 • 1955: Warszawa, Arsenał – Wystawa Młodej Plastyki pod hasłem „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”
 • 1956: Katowice, Klub Pracy Twórczej w Instytucie Śląskim – pierwsza publiczna wystawa Grupy St-53
 • 1956/1957: Warszawa, Klub „Krzywe Koło” (Galeria Sztuki Nowoczesnej) – Wystawa Grupy St-53
 • 1957: Poznań, wystawa prac Grupy St-53 Katowice, Grupy R-55 Poznań, Grupy 55 Warszawa
 • 1959: Warszawa, Zachęta (CBWA), III Wystawa Sztuki Nowoczesnej
 • 1961/1962: Warszawa, Muzeum Narodowe – Wystawa Polskie Dzieło Plastyczne w XV-leciu PRL
 • 1962: Warszawa, Galeria Krzywe Koło – Wystawa Konfrontacje 1956-1962
 • 1962: Warszawa, Galeria Krzywe Koło – wystawa Argumenty 1962 (z okazji festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień)
 • 1962: Warszawa, Zachęta – IX Wystawa Malarstwa i Grafiki Warszawskiego Okręgu ZPAP
 • 1963: Warszawa, Galeria „Krzywego Koła” (Galeria Sztuki Nowoczesnej) – Wystawa Konfrontacje 1963
 • 1963: Warszawa, Galeria Krzywego Koła – Wystawa Argumenty 1963
 • 1964: Warszawa, Galeria Krzywego Koła (Galeria Sztuki Nowoczesnej) – wystawa prac malarskich uczestników I i II Pleneru Koszalińskiego
 • 1965: Elbląg, Galeria EL w kościele podominikańskim – Wystawa Konfrontacje 65
 • 1965: Londyn, Cassel Gallery
 • 1967: Paryż, Galerie Lambert
 • 1969: Monachium – Salon Jesienny niemieckiego związku zawodowego artystów w Monachium
 • 1972: Monachium, Galerie Christoph Dürr
 • 1975: Monachium, Galerie Wolfgang Kieslich BAV-Edition – wystawa „Kunst muss nicht teuer sein”
 • 1978: Waszyngton, Franz Bader Gallery – wystawa New Faces 1978
 • 1990: Warszawa, Muzeum Narodowe, Artyści „Krzywego Koła”
 • 1992: Warszawa, Zachęta, Krąg „Arsenału 1955”
 • 2002: Poznań, Galeria u Jezuitów – „W kręgu przyjaciół” (z kolekcji prof. Aleksandra Wojciechowskiego)
 • 2003: Katowice, Muzeum Historii Katowic – wystawa „St-53 –Twórcy, Postawy, Ślady"
 • 2004: Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej BWA – „Katowicki Underground Artystyczny po 1953 roku”
 • 2008: Warszawa, Galeria Fibak – „Noc Muzeów”
 • 2013/2014: Warszawa, Muzeum Narodowe, Królikarnia - "Mikrohistorie"
 • 2017/2018: Katowice, Muzeum Śląskie - "Zwrotnica. Początki neoawangardy na Górnym Śląsku"