W swojej pracowni przy ulicy rue Pascal 40 w Paryżu, malująca portret dr Bolesława Nawrockiego, 1965

W swojej pracowni przy ulicy rue Pascal 40 w Paryżu, malująca portret dr Bolesława Nawrockiego, 1965